Zaradi obilnih snežnih padavin prebivalci Vojskarske planote niso imeli drugih možnosti gibanja po zasneženi planoti kot z uporabo doma narejenih preprostih >smuči<... Preberi več

Občni zbor

 

OBČNI ZBOR

 

v PETEK 19. aprila 2019 ob 18 uri v objektu TSK IDRIJA na Vojskem

 

Na podlagi 23. člena statuta kluba, izvršni odbor sklicuje redni letni občni zbor.

Predlog dnevnega reda:

1. Imenovanje delovnega predsedstva

2. Imenovanje verifikacijske komisije

3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v sezoni 2018/2019

4. Poročilo zaključnega računa za leto 2018

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Poročilo disciplinske komisije

7. Poročilo o delu z vadbenimi skupinami otrok. Treningi, tekmovanja - sezona 2018/2019

8. Program dela kluba v sezoni 2019/2020

9. Razno

 

Idrija, 28.03.2019

IZVRŠNI ODBOR

TSK IDRIJA